CSR - Firemní společenská odpovědnost

Základním posláním našeho podnikání je přispívat ke zlepšení života lidí se sluchovou ztrátou a bojovat s předsudky spojenými s nedoslýchavostí. To je smysl našeho podnikání, který musí jít ruku v ruce s přidanou hodnotou pro společnost.

Vedení Widexu se zavazuje dodržovat Firemní společenskou odpovědnost (CSR) a bude se snažit integrovat ekonomické, sociální a ekologické ohledy do podnikatelských rozhodnutí. Jsme si vědomi, že musíme naslouchat našim partnerům a reagovat na jejich potřeby a nároky průběžně.

Jako společnost se snažíme být vždy v souladu s místními zákony a předpisy všude tam, kde působíme a usilujeme o dodržování mezinárodních zásad zodpovědného obchodního chování, jako jsou zásady OSN Global Compact pro odpovědné obchodní chování. Identifikovali jste pět klíčových oblastí, které tvoří základ našeho závazku k CSR.

Widex Prohlášení zákaznického servisu
Základním posláním našeho podnikání je přispět ke zlepšení života lidí se sluchovou ztrátou a bojovat s předsudky spojenými s nedoslýchavostí. To je smyslem našeho podnikání, který musí jít ruku v ruce s přidanou hodnotou pro společnost.

Vedení Widexu se zavazuje dodržovat Firemní společenskou odpovědnost (CSR) a bude se vždy snažit integrovat ekonomické, sociální a ekologické aspekty do svých podnikatelských rozhodnutí. Jsme si vědomi, že musíme naslouchat našim partnerům a reagovat na jejich potřeby a nároky průběžně.

Jako společnost se snažíme být vždy v souladu s místními zákony a předpisy všude tam, kde působíme a usilujeme o dodržování mezinárodních zásad zodpovědného obchodního chování, jako jsou zásady OSN Global Compact pro odpovědné obchodní chování. Identifikovali jste pět klíčových oblastí, které tvoří základ našeho závazku k CSR.
KODEX CHOVÁNÍ
Tento Kodex chování určuje základní požadavky na dodavatele zboží a služeb, jejich odpovědnost ke svým akcionářům a životnímu prostředí.
ZAMĚŘENÍ FIREMNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Widex působí na globálním a vysoce konkurenčním trhu pro nedoslýchavé. Organizace se stále více potýkají s rostoucími požadavky co se týče Společenské odpovědnosti firem (CSR). Widex proto v reakci na nové požadavky a příležitosti na trhu zvolil strategičtější přístup s cílem systematizovat stávající snahy a objevovat nové oblasti CSR. 

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo komentář? Neváhejte se na nás obrátit Widex. Kontaktujte nás

Zvolte zemi/region

Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381
Registrace: KOS v Praze, oddíl C, vložka 17126