STUPNĚ A TYPY NEDOSLÝCHAVOSTI

Váš sluchadlový odborník při doporučení vhodného sluchadla vezme v úvahu stupeň a typ Vaší nedoslýchavosti.
Každá nedoslýchavost je unikátní svým typem a stupněm a některá sluchadla pro Vás mohou být vhodnější než jiná.
Stupně nedoslýchavosti
Jak vážná je Vaše nedoslýchavost? To záleží na tom, jak hlasité zvuky jste schopni slyšet. Váš sluchadlový odborník zaznamená tyto hladiny do tzv. audiogramu, aby určil stupeň Vaší nedoslýchavosti. Nedoslýchavost se obvykle rozděluje do sedmi stupňů: normální, velmi lehká, lehká, střední, středně těžká, těžká, velmi těžká.
Typy nedoslýchavosti
Nedoslýchavost se může týkat jednoho nebo obou uší. Existují čtyři typy nedoslýchavosti.
  • Oboustranná vs. jednostranná – Oboustranná znamená nedoslýchavost v obou uších, zatímco jednostranná postihuje pouze jedno ucho

  • Symetrická vs. asymetrická – Symetrická ztráta znamená, že stupeň a typ Vaší nedoslýchavosti jsou v obou uších stejné. Asymetrická znamená, že na každém uchu máte jiný typ a tíži nedoslýchavosti

  • Progresivní vs. náhlá – Progresivní nedoslýchavost se postupem času zhoršuje, zatímco náhlá přijde nečekaně – např. poté, co jste byli vystaveni velmi hlasitému zvuku. Navštivte bezodkladně lékaře, pokud máte pocit, že byste mohli trpět náhlou nedoslýchavostí

  • Proměnlivá vs. stálá – Proměnlivá nedoslýchavost se časem zlepšuje či zhoršuje, zatímco stálá zůstává neměnná

JAKÉ JSOU DRUHY NEDOSLÝCHAVOSTÍ?

ODKUD SE BERE ZVUK, KTERÝ V UCHU SLYŠÍM?

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo komentář? Neváhejte se na nás obrátit Widex. Kontaktujte nás

Zvolte zemi/region

Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381
Registrace: KOS v Praze, oddíl C, vložka 17126