PRAVIDLA & PODMÍNKY

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY PŘIJÍMÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, MUSÍTE STRÁNKU OPUSTIT.
Vlastnické právo:
Copyright © Widex A/S 2015. Autorské právo, ochranné známky, databáze práv a dalších práv duševního vlastnictví v materiálu uvedených na těchto internetových stránkách (“Materiály webových stránek”, které zahrnují text, grafiku, software a audiovizuální obsah) jsou ve vlastnictví nebo v licenci společnosti Widex A/S (“my” a “nás”). Tato práva jsou chráněna dánskými zákony.

Kopírování a používání jiných webových materiálů přístupných prostřednictvím našich webových stránek platnými pro používání webových stránek třetí strany, které si prohlížíte.

Obchodní podmínky:

Materiály z našich webových stránek jsou k dispozici pro obecné informační účely a následné předání produktu nebo služby se řídí podmínkami příslušného distributora/dealera.

PROHLÁŠENÍ:

Materiály z našich webových stránek jsou k dispozici bezplatně na principu "tak jak jsou"..

Informace na webových stránkách, týkající se ztráty sluchu jsou informacemi obecnými a nemohou nahradit konzultaci s odborníkem na sluch. Proto Vám doporučujeme, pokud máte ztrátu sluchu, abyste takového odborníka navštívili.

Neneseme odpovědnost za škody vyplývající z použití těchto webových stránek, ač jsou a) přímé nebo nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné ztráty nebo škody, nebo b)jakákoli ztráta zisku, příjmu, dat nebo dobrého jména, nebo c) jakákoliv ztráta z přerušení podnikání nebo selhání počítače. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí v informačních materiálech a funkcích zahrnutých do webových stránek.
Rozhodné právo & spory:
Odkazy na jiné stránky

Tyto stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy, které nejsou námi provozovány. Tyto odkazy jsou pouze pro vaši informaci a pro přehlednost a neznamenají schválení činností těchto webových stránek třetích stran nebo jakékoli spojení s jejich provozovateli. Nepodporujeme vnější provozovatele, jejich webové stránky, výrobky nebo služby, které nabízejí. Nekontrolujeme tyto stránky a nejsme odpovědní za jejich údaje a praktiky v ochraně soukromí.

Jak vás budeme informovat o změnách tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud se tak stane, zveřejníme jeho aktualizovanou verzi na této stránce
Kontaktujte Widex:
Máte-li nějaké připomínky k ochraně osobních údajů, provozování této stránky apod., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo komentář? Neváhejte se na nás obrátit Widex. Kontaktujte nás

PŘEJÍT NA LOKÁLNÍ STRÁNKU WIDEX

Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381
Registrace: KOS v Praze, oddíl C, vložka 17126