PRAVIDLA & PODMÍNKY

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY PŘIJÍMÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, MUSÍTE STRÁNKU OPUSTIT.
Vlastnické právo:
Copyright © Widex A/S 2015. Autorské právo, ochranné známky, databáze práv a dalších práv duševního vlastnictví v materiálu uvedených na těchto internetových stránkách (“Materiály webových stránek”, které zahrnují text, grafiku, software a audiovizuální obsah) jsou ve vlastnictví nebo v licenci společnosti Widex A/S (“my” a “nás”). Tato práva jsou chráněna dánskými zákony.

Kopírování a používání jiných webových materiálů přístupných prostřednictvím našich webových stránek platnými pro používání webových stránek třetí strany, které si prohlížíte.

Obchodní podmínky:

Materiály z našich webových stránek jsou k dispozici pro obecné informační účely a následné předání produktu nebo služby se řídí podmínkami příslušného distributora/dealera.

PROHLÁŠENÍ:

Materiály z našich webových stránek jsou k dispozici bezplatně na principu "tak jak jsou"..

Informace na webových stránkách, týkající se ztráty sluchu jsou informacemi obecnými a nemohou nahradit konzultaci s odborníkem na sluch. Proto Vám doporučujeme, pokud máte ztrátu sluchu, abyste takového odborníka navštívili.

Neneseme odpovědnost za škody vyplývající z použití těchto webových stránek, ač jsou a) přímé nebo nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné ztráty nebo škody, nebo b)jakákoli ztráta zisku, příjmu, dat nebo dobrého jména, nebo c) jakákoliv ztráta z přerušení podnikání nebo selhání počítače. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí v informačních materiálech a funkcích zahrnutých do webových stránek.
Rozhodné právo & spory:
Soudy v Dánsku mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor nebo nárok jakékoli povahy vyplývající z/nebo vztahující se k těmto webovým stránkám bez ohledu na konflikt s právními předpisy, budou řídit takový spor nebo námitky. Nicméně si vyhrazujeme právo na soudní řízení v jakémkoli státě, kde jsme přesvědčeni, že zde došlo k/nebo zde vzniklo porušení práv našeho duševního vlastnictví.

Ochrana osobních údajů

Souhlas s užíváním údajů odesláním osobních údajů ručně nebo v elektronické podobě na Widex a/nebo užíváním našich webových stránek dáváte souhlas, že veškeré osobní údaje, které odešlete, mohou být námi zpracovány způsobem popsaným níže.

Shromažďování a použití osobních údajů

Můžete si vybrat zaslání materiálů od nás. Požadujete-li takový materiál, pak Vás budeme žádat o kontaktní informace, jako je Vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa. Informace, které nám manuálně nebo elektronicky zašlete, jsou uloženy v našich databázích. Informace budou použity výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

Zveřejňování osobních údajů

Za žádných okolností nebudeme sdílet nebo prodávat vaše osobní údaje nebo je distribuovat nesouvisejícím třetím stranám, včetně poštovních nebo podobných agentur.

Nicméně, můžeme předávat osobní údaje třetím stranám manipulací prodeje, podpory a propagace, korespondence nebo soutěže v náš prospěch. Kde je to zapotřebí, ještě před zveřejněním osobních údajů třetí straně, budeme požadovat, aby třetí strana písemně přijala přiměřená opatření k ochraně těchto údajů.

Anonymní údaje shromažďované prostřednictvím těchto webových stránek

Kromě informací získaných jak je popsáno výše, používáme technologii pro sběr anonymních informací o používání našich webových stránek. Například používáme technologie ke sledování, které stránky si na našich webových stránkách naši návštěvníci prohlížejí. Také využíváme technologii pro určení, které webové prohlížeče návštěvníci používají. Tato technologie neidentifikuje Vás osobně - prostě nám umožňuje vytvářet statistiky o našich návštěvnících a o jejich využívání našich webových stránek. Používáme tato anonymní data s cílem zlepšit obsah a funkčnost našich webových stránek, abychom lépe rozuměli našim zákazníkům a návštěvníkům a pro zlepšení služeb, které nabízíme.

Odkazy na jiné stránky

Tyto stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy, které nejsou námi provozovány. Tyto odkazy jsou pouze pro vaši informaci a pro přehlednost a neznamenají schválení činností těchto webových stránek třetích stran nebo jakékoli spojení s jejich provozovateli. Nepodporujeme vnější provozovatele, jejich webové stránky, výrobky nebo služby, které nabízejí. Nekontrolujeme tyto stránky a nejsme odpovědní za jejich údaje a praktiky v ochraně soukromí.
Ochrana údajů:
Přístup k poskytovaným informacím je omezen na zaměstnance, kteří mají legitimní obchodní potřebu těchto informací.

Snažíme se udržet spolehlivost a aktuálnost osobních údajů v našich databázích a chránit bezpečnost našich databází.

Uchováváme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je rozumně nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pro dosažení souladu s platnými právními či etickými pravidly nebo našimi povinnostmi při uchovávání uložených dokumentů.

Přístup k datům a opravy

Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje v současné době o vás uchováváme, prosím, kontaktujte nás emailem nebo pište na adresu Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Denmark, att.: Webmaster.

Můžete nás také požádat o opravu, změnu nebo zrušení všech osobních údajů, které o vás máme.
Kontaktujte Widex:
Máte-li nějaké připomínky k ochraně osobních údajů, provozování této stránky apod., neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo komentář? Neváhejte se na nás obrátit Widex. Kontaktujte nás

PŘEJÍT NA LOKÁLNÍ STRÁNKU WIDEX

Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381
Registrace: KOS v Praze, oddíl C, vložka 17126